Dobbelaere, Daniel

Veel is het volle niet waard.

    – Daniel Dobbelaere