Loeckx, Jean

Een gedicht vertalen: eerst de ziel ervan redden, al de rest komt later.

    – Jean Loeckx