Weber, Max

Want wat is zwakte? Dat is als je het lot van je eigen tijdsgewricht niet in zijn ernstige ogen kunt kijken.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen