Loeckx, Jean

Excuses nemen altijd de plaats van scrupules in.

    – Jean Loeckx