Proust, Marcel

Een boek is een groot kerkhof, waar op de meeste graven de namen vervaagd en onleesbaar zijn.

    – Marcel Proust, Le Temps retrouvé, vert. M.d.H./R.H.