Loeckx, Jean

Alleen lammeren aanbidden het lam Gods.

    – Jean Loeckx