Vauvenargues

Onwaarachtige mensen veranderen vaak van maxime.

    – Vauvenargues, maxime 108, vert. M.d.H.