Loeckx, Jean

Het geheugen is een goederentrein door de nacht.

    – Jean Loeckx