Pinget, Robert

Er ontbreekt iets aan het landschap. Een opgeruimd oog.

    – Robert Pinget, Taches d’encre, vert. R.H.