Weber, Max

Want niets is voor de mens van waarde als hij het niet met gedrevenheid doen kan.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen