Renard, Jules

Wie weet of elk voorval niet de vervulling is van een droom, een eigen droom, de droom van een ander, iemand die je je niet herinnert of die je niet hebt gekend?

    – Jules Renard, Journal, 1887, ongedateerd, vert. M.d.H./R.H.