Renard, Jules

Zijn tanden klapperden voor het drama van zijn hersenen.

    – Jules Renard, Journal, 13-10-1887, vert. M.d.H./R.H.