Jauffret, Régis

Wat kan het jou schelen of je de honderd jaar bereikt of dat je op je zeventiende omkomt bij een aanrijding, je lot heeft geen enkele intrinsieke waarde en voor jou alleen belang voor de duur van je verschijning.

    – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.