Renard, Jules

Een roman schrijven met daarin de dood van een nog levende tijdgenoot.

    – Jules Renard, Journal, 1-2-1890, vert. M.d.H./R.H.