Kundera, Milan

De mens is een parasiet van de koe.

    – Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, vert. Jana Beranová