Baudelaire, Charles

Sommige huiden zijn zo pantserachtig dik dat er aan verachting geen lol meer te beleven valt.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.