Proust, Marcel

Misschien krijgen de dingen om ons heen hun roerloosheid wel opgelegd door onze zekerheid dat zij het zijn en geen andere, door de roerloosheid van het denken waarmee we ze benaderen.

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.