Loeckx, Jean

Geen herinnering kan het lek dichten dat door een afscheid is geslagen.

    – Jean Loeckx