De Valckenaere, Julien

Men beweent een dode, niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet meer leeft, wat lang niet hetzelfde is.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis