Renard, Jules

Er heerste zo’n volstrekte stilte dat ik me doof waande.

    – Jules Renard, Journal, 30-05-1890, vert. M.d.H./R.H.