Baudelaire, Charles

Genot sloopt ons. Werk sterkt ons. Aan ons de keus.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.