Baudelaire, Charles

Grondwetten zijn papier.

    – Charles Baudelaire, België uitgekleed, vert. R.H.