De Valckenaere, Julien

Een mens is met het leven tevreden of hij ondervindt vlug dat het leven niet tevreden is met hem.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis