Baudelaire, Charles

Wanneer iemand bedlegerig wordt, hebben haast al zijn vrienden het heimelijke verlangen hem te zien sterven; sommigen om te kunnen constateren dat zijn gezondheid onderdeed voor die van hen; anderen in de onzelfzuchtige hoop van dichtbij een doodsstrijd te kunnen observeren.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.