Renard, Jules

Het zou iedere moderne schrijver verboden moeten worden, op straffe van boete en zelfs van gevangenschap, vergelijkingen te ontlenen aan de mythologie, en het te hebben over harpen, lieren, muzen en zwanen. Ooievaars kunnen er nog net mee door.

    – Jules Renard, Journal, 24-01-1889, vert. M.d.H./R.H.