De Valckenaere, Julien

Een waar gelovige stelt geen vragen waarop zijn katechismus geen antwoord geeft.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis