Renard, Jules

U zegt: ‘Ik ben ijdel’, maar u bent het vooral omdat u zegt dat u het bent.

    – Jules Renard, Journal, 9-10-1889, vert. R.H.