De Valckenaere, Julien

Zijn woordenschat is te beperkt om het kort en goed te zeggen.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis