De Valckenaere, Julien

Het is geruststellend te weten dat ganse diersoorten uitstierven vóór de mens de hand in het spel had.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis