Loeckx, Jean

Ontroeren: met het hart op de feiten drukken.

    – Jean Loeckx