De Valckenaere, Julien

Wie voor een roeping niet alles veil heeft, kent slechts een bevlieging.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis