Baudelaire, Charles

Liefde kan voortkomen uit een grootmoedig sentiment, de hang naar prostitutie, maar wordt algauw bedorven door de hang naar bezit.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.