Hohenemser, Ernst

De zogenaamde zegeningen van de religie vallen met andere middelen te verkrijgen, en beter.

    – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 1295 vert. Erik de Smedt