Monnier, Henry

Het valt te vrezen dat ambitie de dekmantel is van hoogmoed, maar bescheidenheid niet meer dan een smoes voor luiheid.

    – Henry Monnier, Monsieur Prudhomme, vert. R.H.