De Valckenaere, Julien

De orthodoxie wantrouwt de paradox zoals een schoolmeester een te nieuwsgierig kind.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis