De Valckenaere, Julien

De glorie komt de mens toe dat in hem de natuur zichzelf op de vingeren tikt.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis