Baudelaire, Charles

We moeten niet denken dat de Duivel alleen geniale mensen in verzoeking brengt. Weliswaar minacht hij imbecielen, maar hij versmaadt hun medewerking niet.

    – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.