Multatuli

Een ruiter viel van ’t paard, en sinds dien tyd, / Noemde ieder die van ’t paard viel, zich een ruiter.

    – Multatuli, Ideeën 48