De Valckenaere, Julien

Zelfoverschatting snoept vaak een leven lang van ontbrekende vermogens en talenten.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis