Baudelaire, Charles

In protestantse landen ontbreken twee dingen die onmisbaar zijn voor het levensgeluk van een welopgevoed man, hoffelijkheid en devotie.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.