De Valckenaere, Julien

Het is met de wijsheid als met de liefde: wie ze verkoopt, heeft ze niet en wie ze heeft, verkoopt ze niet.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis