De Valckenaere, Julien

Met open ogen en gespannen aandacht ootmoedig buigen voor het onverklaarbare.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis