Loeckx, Jean

We zijn een geharrewar van geest en lichaam.

    – Jean Loeckx