Jean Paul

Sommigen denken dat God alleen bestaat opdat zij geschapen werden.

    – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt