Michaux, Henri

Om nieuw weten te ontwikkelen heb je een nieuw obstakel nodig. Zorg er bij tussenpozen voor dat je obstakels in het leven roept, obstakels waarvoor je een weerwoord moet zien te vinden… en een nieuwe intelligentie.

    – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.