Proust, Marcel

Tril je, dan is dat altijd voor jezelf, voor mensen van wie je houdt. Wanneer ons geluk niet meer in hun handen ligt, hoe kalm, hoe ongedwongen, hoe stoutmoedig zijn we dan in hun gezelschap!

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.