R.H.

Het ongewetene verdwijnt in de nacht als twee rode lichtjes.

    – R.H.