Jean Paul

De sluitsteen van het systeem steekt nog in de rots.

    – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt