Jean Paul

Niet zozeer van anderen moet je onafhankelijk trachten te zijn als wel van jezelf.

    – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt