Proust, Marcel

Een schrijver met talent moet nog altijd alles zelf doen. Hij is niet veel verder dan Homerus.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof